Cylinder (syfon) CO2 10 kg

Сena brutto: 615 PLN

THRILL wykorzystuje CO2 do zapewnienia wydajnego i skutecznego poziomu sanityzacji i chłodzenia. Z tego powodu butla musi być zawsze wyposażona w "rurkę syfonową", która dostarcza ciekły CO2 z dna butli. Butla z rurką syfonową MUSI znajdować się w pozycji pionowej. Jeśli butla zostanie umieszczona na boku, CO2 do pracy w trybie THRILL nie będzie dostarczany efektywnie (większość CO2 znajdzie się pod rurką syfonu, a całkowite zużycie CO2 wzrośnie 2-krotnie). Należy ostrzec o tym personel! Przepływ CO2 jest kontrolowany przez zawór elektryczny (zawarty w zestawie THRILL), który jest przymocowany do zbiornika za pomocą standardowego połączenia. Standardowe połączenie jest wykonane za pomocą specjalnych nylonowych złączek, które zapewniają szczelne połączenie, dzięki czemu nie przecieka. Wymiary 10-litrowego zbiornika: wysokość 81 cm, średnica 14 cm. Waga: 13,3 kg (pusta), 19,3 kg (po pełnym zatankowaniu CO2). Oprócz butli 10-litrowych dostępne są butle 20-litrowe i 40-litrowe (cenę i dostępność należy sprawdzić u sprzedawcy).